RFR - Ready For Recycling

RFR_logga

Accon har utvecklat systemet RFR (Ready for Recycling). Systemet är kopplat till ett program som gör specifikationer till våra produkter och syftet är att göra Accons produkter mer återvinningsvänliga. För att definieras som RFR kommer vita öglor, vit väv och vita sömmar vara standard för storsäckarna och materialvalet 100% polypropylen. Solida förpackningar, plastpallar och plastlådor kommer att kunna återlämnas till Accon för att sedan återanvändas i våra produkter som tillverkas av återvunnen plast.

Storsäckarnas färger

Om en färgad ögla krävs för att kunna hantera en förpackning med spårbarhet i färgkoder så går det att använda en ögla som är 80% vit och 20 % färgad. Syftet med den färgade öglan kvarstår men produktens möjligheter till enkel återvinning förbättras avsevärt genom denna förändring. Om man har ett större behov av färgade komponenter på storsäckarna än detta – som exempelvis tryck på storsäcken – så går man ifrån RFR-standarden.

Inte bara storsäckar kopplas till RFR

RFR kan användas i de flesta tillverkningsindustrier. SPIF (Svensk Plastindustriförening) beskriver på sin webbplats hur det kan gå till, men Accon arbetar främst internt med RFR-systemet för att säkerhetsställa att kraven på marknaden efterlevs.

Accon är alltid noga med valet av återvunnen plast så att produkter blir enkla att återvinna. Spårbarhet i materialen leder till att Accons plastpallar och plastlådor återvinns på ett sätt som gör att råvaran hittar tillbaka till sitt ursprung och får nytt liv i en ny produkt.

En bruten kedja innebär att materialet kommer att gå förlorat till andra produkter som kanske inte är lämpade för materialet. Om produkterna kommer tillbaka till Accon är kedjan intakt och med hjälp av livscykelanalyser kan vi beräkna hur många gånger material från samma ursprung återkommer i våra produkter.

Genom RFR-systemet säkerställer vi att plastens livscykel blir så lång som möjligt.

Ring gärna till oss om du vill ha mer information.