Säker hantering

Säker hantering, lagring och transport av de lösningar och produkter Accon säljer.

För att undvika skador har vi ett starkt fokus på att tillhandahålla god information om hur våra produkter och lösningar används korrekt.

Vi rekommenderar att du läser och följer anvisningarna noggrant. Nedan får du information om säkerhetsföreskrifterna för olika produktgrupper.