Miljö

Som ett företag med internationell närvaro har vi möjlighet att arbeta för att minska miljöpåverkan och sätta en hälsosam standard inom förpackningsindustrin.

Accon arbetar konstruktivt med miljöledning.

  • Det innebär att vi är fast beslutna att följa en grön standard för att säkerställa vårt fokus på miljön i våra tillverkningsprocesser.
  • Accon respekterar sina kunder, myndigheters och andra intressenters miljökrav, eftersom dessa är en viktig del av Accons strategi och målplanering.
  • Vi ställer stora krav på våra partners och produktionsnätverk.
  • Accon arbetar med leverantörer och tillverkare som driver en aktiv miljöpolitik som kan dokumenteras med certifikat.
  • Accon erbjuder sina kunder kunskaper och
    tjänster inom återvinning.
  • I alla våra kontor och produktionsanläggningar
    återanvänder, återvinner och komposterar vi aktivt.

Kontakta oss för mer information om vår miljöpolicy.