boy in nature

Miljö

Som ett företag med internationell närvaro har vi möjlighet att arbeta för att minska miljöpåverkan och sätta en hälsosam standard inom förpackningsindustrin.

Accon arbetar konstruktivt med miljöledning.

  • Det innebär att vi är fast beslutna att följa en grön standard för att säkerställa vårt fokus på miljön i våra tillverkningsprocesser.
  • Accon respekterar sina kunder, myndigheters och andra intressenters miljökrav, eftersom dessa är en viktig del av Accons strategi och målplanering.
  • Vi ställer stora krav på våra partners och produktionsnätverk.
  • Accon arbetar med leverantörer och tillverkare som driver en aktiv miljöpolitik som kan dokumenteras med certifikat.
  • Accon erbjuder sina kunder kunskaper och tjänster inom återvinning.
  • I alla våra kontor och produktionsanläggningar återanvänder, återvinner och komposterar vi aktivt.

Kontakta oss för mer information om vår miljöpolicy.