Certifications main

Certifieringar

Accon är tilldelat ISO 14001 och ISO 9001 certifikaten. Revisionen utfördes av Kiwa.
Syftet med intyget är effektiva interna rutiner, samt att integrera kvalitets- och miljöledning i dagliga aktiviteter. ISO-certifikaten speglar Accons fokus på kvaliteten i vår verksamhet och vår önskan om att vara en bra och långsiktig partner för våra kunder.

Alla produkter som levereras av Accon är tillverkade på certifierade anläggningar som innehar ett eller flera av följande certifikat:

• ISO 14001        • ISO 9001

• ISO 22000       • BRC - IoP