Certifieringar

Accon är tilldelat ISO 14001 och ISO 9001 certifikaten. Revisionen utfördes av DQS.
Syftet med intyget är effektiva interna rutiner, samt att integrera kvalitets- och miljöledning i dagliga aktiviteter. ISO-certifikaten speglar Accons fokus på kvaliteten i vår verksamhet och vår önskan om att vara en bra och långsiktig partner för våra kunder.

Vi kan också erbjuda och leverera lösningar från våra produktionsenheter som är certifierade med:

• ISO 14001        • ISO 9001

 • ISO 22000       • BRC - IoP

• AIB                   • IEC 61340-4-4 (Antistatic)

 

ISO Certificate LOGO