Hälsa och säkerhet

Säkerheten för anställda är oerhört viktig för Accon.
Hälsa och säkerhet måste säkerställas på ett sätt som skapar
en hög arbetsnöjdhet och en hälsosam arbetsmiljö.

Accon arbetar för att skapa ett säkert och produktivt arbetsmiljö för alla våra anställda.

Vår policy:

 • Vi är engagerade i att skydda våra anställdas hälsa, säkerhet och välfärd.
 • Vi upprätthåller säkra och hälsosamma arbetsplatser; Vi stöder våra anställda och vi har både
  ett moraliskt och ett juridiskt ansvar för att agera på ett sätt som ökar deras välfärd och säkerhet.
 • Vi vill bidra till en objektiv dialog mellan våra partners och att ge positiva
  bidrag inom miljö- och förpackningsområdet.
 • När vi arbetar med våra partners strävar vi
  efter att driva vår verksamhet med
  respekt för de mänskliga rättigheterna och
  arbetsnormerna,inklusive konventioner och
  politik i samband med förebyggande av
  barn- eller tvångsarbete, minimilön och sysselsättning.