Quality main

Kvalitet

På Accon tar vi dom nödvändiga åtgärderna för att våra produkter ska uppfylla obligatoriska industriella- och juridiskakrav.

  • Vi strävar efter att vara den föredragna leverantören av industriella förpackningslösningar och uppnå kundernas lojalitet och respekt.
  • Vi använder den kunskap vi får från erfarenheter och utbildning hos våra partners för att stärka våra teknologiska och tekniska verktyg.
  • Accon arbetar ständigt med att alltid kunna erbjuda våra kunder kompetens, uppmärksamhet och prioritera deras intressen och behov. Samt genom att fastställa och behålla höga standarder.
  • Vi strävar efter att använda vårt kvalitetshanteringssystem som en faktor för affärsstöd.
  • Vi utvecklar dynamiska processer baserat på våra kunders expertis.

Kontakta oss för mer information om vår kvalitetspolicy.