Rekonditionerade IBC Container

Det finns många fördelar med att välja rekonditionerade IBC containers, dels den miljöbesparing rekonditioneringen och återanvändningen medför, dels besparingar på upp till 50% av kostnaden för en ny IBC container.

Information nedan sammanfattar vår samarbetspartner för Rekonditionerade IBC-Containers i korthet.

 • Rekonditionerade IBC-containers av alla fabrikat (kan ej specificeras vid beställning).
 • Certifierade av SP för både första och återkommande besiktning.
 • Besiktningar av alla IBC-containers fabrikat.
 • Enbart ADR-utbildade chaufförer (egna eller anlitade) hämtar upp tomma containers.
 • Transporterar alla typer av miljöklassat gods.
 • Innehar samtliga nödvändiga miljötillstånd.
 • All personal (vår samarbetspartner) har relevant ADR-utbildning.
 • Återvinner miljöriktigt när rekonditionering ej är möjlig.
 • Kostnadseffektiv hantering av restprodukter.
 • Erbjuder rebottling. Dvs ny innerbehållare i begagnad och besiktigad bur.
 • Erbjuder kundspecifika underlag för miljöredovisning.