IBC Container Standard

  • Garanti för tillförlitlig logistik: IBC Container Standard (ej UN-klassade) är en mångsidig förpackning som kan användas för att transportera flytande material som inte är klassificerade som farliga.
  • Möjlighet att välja mellan fyllvolymer 600 Liter, 800 Liter eller 1000 Liter.
  • Fyllningslock finns i storlekar DN 150, 225 samt 400 och tömningsventiler i storlekar DN 50 samt 80 som kompletterar utbudet. DN 25 motsvarar 1 tum, DN 50 = 2 tum osv.

Den patenterade öppna stålrörsramskonstruktionen till våra IBC containers klarar de krav som ställs på alla IBC containers efter 2012.