Storsäck Antistatisk Typ-C

Denna storsäck är tillverkad av icke ledande väv med sammanvävda ledande trådar.

  • som bildar ett tillförlitligt sammankopplat rutnät av högst 50 mm maskstorlek eller
  • med ett avstånd mellan varandra om mindre än 20 mm om trådarna endast är i en riktning

De ledande trådarna måste kopplas samman med mindre än 108 Ω och måste vara jordad under fyllnings- och tömningsprocessen. Vissa Typ C Storsäckar har sammankopplade elektriskt ledande öglor för att möjliggöra jordning via ett (jordad) upphissat system. När den är jordad ordentligt finns det ingen risk för incitament urladdning.

Den inre eller yttre ytan på Storsäcken kan ha en tunn beläggning. I detta fall får spänningen till ledande trådar inte överstiga 6 kV för att undvika förökad urladdning.

En Typ C Storsäck kan användas i en miljö med brännbart damm och/eller explosiva gaser. Det finns ingen risk med dessa Storsäckar i explosionsfarliga områden, zonerna 1, 2, 21, 22, under förutsättning att de är ordentligt jordade.

Säcken måste alltid jordas under såväl fyllning som tömning

Pulver och granulerat material kan orsaka elektrostatisk laddning som i sin tur kan ge upphov till antändning och explosion av brännbara gaser.

= Ledande ACCON FIBC. Elektriskt motstånd till jord från angiven punkt på säcken som är mindre än 108 Ohm.

= Ytterligare tilläggsåtgärder.

Accon AB samarbetar med experter på området statisk elektricitet, och för rådgivning kring så rekommenderar vi att våra kunder kontaktar Armeka AB som kan hjälpa er med frågor kring statisk elektricitet och även utbilda er personal på detta område.