Storsäck Antistatisk Typ-B

Accons Typ-B storsäckar är speciellt lämpade för material som kan orsaka elektrostatisk laddning vid hantering. Typ B används i miljöer där det kan finnas risk för explosioner.

Dessa storsäckar är tillverkade med antistatisk tillsats i plasten samt i beläggningen om väven är belagd. I tabellen nedan kan ni se vilken nivå typ-B säcken kan användas till.

Storsäckar gjorda av icke ledande material med en uppdelning av spänning som inte överstiger 6 kV. Detta förhindrar tillförlitligt antändning av explosiv damm atmosfär medan explosiv gas atmosfär fortfarande kan antändas.

Liksom Typ A har Typ B inga sammanvävda ledande material. Således kan en typ B Storsäck användas där antändbart damm finns, men skall inte användas i explosionsfarliga områden, zoner 1 eller 0.

Ibland kan granulerat material orsaka elektrostatisk laddning som i sin tur kan ge upphov till antändning och explosion av brännbara gaser.

B = Alla ACCON FIBC utan innersäckar kan användas. Obs! Laddningsstyrkan måste underskrida 6 kV.

Accon AB samarbetar med experter på området statisk elektricitet, och för rådgivning kring så rekommenderar vi att våra kunder kontaktar Armeka AB som kan hjälpa er med frågor kring statisk elektricitet och även utbilda er personal på detta område.