2-öglestorsäck med fyllnings- och tömningsstos

Våra storsäckar med två öglor kan tillverkas i olika storlekar efter kundens behov.

Våra 2-ögle storsäckar kan tillverkas med belagd väv på en sida eller med beläggning på båda sidorna.

2-ögle säckar är populära för gödning, pellets, briketter, spannmål, återvinning, kemikalier, mineraler, cement, salt, kalk och djurfoder.

Fördelen med tömningsstosen är att materialet kan tömmas ur säcken utan att säcken behöver förstöras vilket innebär att säckarna kan användas som retursäck (6:1 Retursäck).

Fördelen med fyllningsstos är att det går att försluta och täta inloppet i säcken så att eventuellt damm från pulver eller liknande material inte kommer ut i lokalerna där säckarna fylls.

Fyllningstosen och tömningsstosen kan anpassas efter fyllning/tömningsutrustningen vilket också förenklar vid montering av fyllningsstos och tömningsstos.

Fördelen med 2-ögle säckar är att de kan lyftas med en krok eller med utrustning som lyfter många säckar i ett lyft.

Skillnaden mellan säckar med en ögla och två öglor är att säcken med två öglor får en öppning som är helt öppen, vilket är till fördel för produkter som skall tömmas ovanifrån.

Denna konstruktion är mycket kostnadseffektiv där stora volymer hanteras och paketeras. Säckarna kan också staplas mycket enkelt på höjden vilket ger en kostnadseffektiv lagring.

Vi kan också tillverka 2-ögle säckar med innersäck i LDPE, PE/PA/PE, EVOH och aluminium.

Våra 2-ögle säckar kan tillverkas med täta sömmar och alla tillbehör som vi kan erbjuda till våra storsäckar.