46. Kemikaliebeständig färg för Storbox

Detta tillval kan vara användbart om man vill ha en färg på Storbox som är mer motståndskraftig.

 Kan beställas till Storbox

200T/400T/600T/1200T /2000T /GLAS                     

Visa mer produktinformation