IBC Container 300 Liter UN

Den patenterade öppna stålrörsrams konstruktionen som är kopplade till våra IBC containers klarar de krav som ställs på alla IBC containers efter 2012. Garanti för tillförlitlig logistik: Standard IBC Containers (ej UN-klassade) är en mångsidig förpackning som kan användas för att transportera flytande material som inte är klassificerade som farliga