IBC Kontrollant

GODKÄND UTBILDNING TILL DIG SOM UTFÖR ÅTERKOMMANDE KONTROLL AV IBC

Utbildningen riktar sig till företag och personal som utför återkommande kontroll av IBC (Intermediate Bulk Containers).

We can handle it!

Denna utbildning syftar till att ge kunskaper för att självständigt utföra återkommande kontroller av IBC behållare enligt de krav som ställs i transportregelverken RID, ADR och IMDG-koden.

Utbildningen är godkänd av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.
Vid godkänt resultat uppfyller deltagaren de krav som gäller för att kunna utföra återkommande kontroll av IBC- behållare. Utbildningsbeviset erhålles efter kursen och är giltigt i fem år efter utbildningsdatum.
Anmärkning! Denna kurs ger INTE behörighet att trycksätta IBC-behållare, men kursen ger information om tillvägagångssättet för att bli ackrediterad hos Swedac för denna behörighet. De flesta IBC-er som används inom återvinningsbranschen kräver inte trycksättning.

Utbildningen innehåller en dags teori och en dags praktik.

INNEHÅLL

• Lagar och regler inom farligt gods och teknisk kontroll
• Gällande krav för tryckprovning med luft
• Klassificering och identifiering av farligt gods
• Konstruktions- och provningskrav på IBC
• Krav vid användning av IBC
• Krav på återkommande kontroll av IBC
• Märkning och dokumentation för kontroll av IBC

ANMÄLAN

I varje kurs rymmer vi 10 deltagare. När du anmält dig till en kurs får du en bekräftelse på din anmälan. Så fort vi
fyllt kursen skickar vi en skriftlig kallelse/ information. Anmälan är bindande.

För att anmäla kursdeltagande skicka nedanståande uppgifter till:

          srs@accon.se

  • för-och efternamn på den som skall delta
  • företagsnamn 
  • mobiltelefon (vi kommer att skicka sms)
  • mailadress
  • fakturaadress

Vänligen kontakta oss för mer information: