ALLMÄN UTBILDNING

ANSVARSFÖRHÅLLANDEN - REPARATIONER - ÅTERKOMMANDE KONTROLLER

We can handle it!

 

Utbildningen riktar sig till företag och personal som hanterar IBC, Storförpackning, förpackningar såsom Storsäckar, Behållare i plast och plåt samt transporter av t.ex. litiumbatterier som avfall mm.

“De personer som är sysselsatta och vars arbetsområde omfattar transport av farligt gods ska vara utbildade i de krav som transport av farligt gods ställer på deras arbets-och ansvarsområde“. -MSB

I kursen varvas teori, arbetsuppgifter och praktiska moment.  Kursen hålls över en arbetsdag (kl. 9.00- kl. 16.00).

 

INNEHÅLL

• Ansvarsförhållanden
• Vilka typer av IBC, Storförpackningar, Förpackningar som
   kan användas för avfallstransporter
• Genomgång av särbestämmelser för användning av ovanstående
• Förpackningsinstruktioner
• Reparation (bl. a svetsning) av plastlådor
• Krav vid återkommande kontroller

ANMÄLAN

I varje kurs rymmer vi 10 deltagare. När du anmält dig till en kurs får du en bekräftelse på din anmälan. Så fort vi fyllt kursen skickar vi en skriftlig kallelse/ information. Anmälan är bindande.

För att anmäla kursdeltagande skicka nedanståande uppgifter till:

          srs@accon.se

  • för-och efternamn på den som skall delta
  • företagsnamn
  • mobiltelefon (vi kommer att skicka sms)
  • mailadress
  • fakturaadress

Vänligen kontakta oss för mer information: