Kollage Kvalitet
Kvalitet & miljö

Kvalitet och miljö

Accon Gruppen jobbar med en policy där vi anser att alla våra kunder är lika viktiga. Vi anser att vi ska kunna tillgodose alla kunder en service där vi erbjuder förpackningslösningar för både stora som små företag. Våra producerande samarbetspartners är noga utvalda och vi följer upp deras efterlevnad på våra krav kontinuerligt. Våra samarbetspartners har en dokumenterad miljöpolicy och vi styr våra transporter att enbart utföras av företag som är Kvalitets och Miljöcertifierade enligt ISO9001 och ISO14001 eller motsvarande. Accon gruppen har utvalda personer inom vår organisation som ansvarar för att bedöma och dokumentera efterlevnad av dessa krav. Vi kan tillhandahålla våra kunder lösningar med standard certifikat som ISO 9001 och ISO 14001 samt EK, ISO 22000, BRC och motsvarande på våra produktioner.

Accon är ISO 14001 och 9001 certifierade

Accon är ISO 1400 och 9001 certifierade. Accon granskades av DQS. Syftet med Accons Paraplycertifikat var att effektivisera vårt arbetssätt samt integrera kvalitetsstyrning i våra dagliga aktiviteter. Med certifikatet skulle vi vilja meddela våra kunder att vi anser att kvaliteten på vår verksamhet och produkter är av yttersta vikt för oss. Certifikatet är också ett löfte om att vi kommer att fortsätta utveckla vår verksamhet för att bli en ännu bättre affärspartner.

ISO Certificate LOGO

application/pdf ISO Certificate 9001 (795,62 kB)

application/pdf ISO Certificate 14001 (796,09 kB)