Kurs & Utbildningar

Accon SRS AB kan erbjuda både kurs och utbildningar.

 

We can handle it!

 

Vikten av utbildad personal kan inte nog understrykas.

Accons utbildningar nedan kan erbjudas både som föreläsningar och som
mera praktiska utbildningar. Vi erbjuder även en distansutbildning via webben (e-learning).

Som komplement till våra schemalagda kurser
erbjuder vi även företagsanpassade utbildningar som skräddarsys efter ditt 
företagsbehov.

 

 

 

Vänligen kontakta oss för närmare information