Säker hantering

Säker hantering, lagring och transport av de lösningar och produkter Accon säljer.

För att undvika skador har vi ett starkt fokus på att tillhandahålla god information om hur våra produkter och lösningar används korrekt.Vi rekommenderar också att du läser och följer anvisningarna noggrant. Det finns också några allmänna riktlinjer för varje produktgrupp, dessa kan läsas i underkategorierna här.

We can handle it!