Storsäck för Livsmedel och Läkemedel

Storsäckar för livsmedel, läkemedel och hygieniska krav kan erbjudas i olika storlekar efter kundens behov eller efter de standardformat av internationella pallformat.

Dessa säckar produceras i renrum eller cleanroom production som är den internationella beteckningen. Vi har certifikat till dessa storsäckar som försäkrar våra kunder att dessa produkter är godkända för bland annat livsmedel och läkemedel.

Cleanroom production är en viktig del även för produkter till kemiska och pharmaseptiska produkter.

Fortsätt läsa

I de produktionsanläggningar där dessa livsmedelssäckar och läkemedelssäckar tillverkas är utrustningen jordad för att inte skapa statisk elektricitet, som bidrar till att damm och andra partiklar dras till utrustningen.

Under produktion kommer aldrig väven i kontakt med golvet utan löper på ställningar som ligger ovanför golvet.

Ventilationssystemet är en viktig del i cleanroom production och det är luftslussar som skiljer dessa rum från andra delar av produktionen.

Produkterna kontrolleras med metalldetektor så det inte finns några lösa metallföremål i säckarna, och säckarna blir kopplade till högtrycksblåsning så eventuella lösa fibrer försvinner ur storsäckarna.

Personalen som jobbar i dessa lokaler bär skyddsutrustning. Rutinerna som följs är baserade på  HACCP standard. För att försäkra sig om att all produktion sker på korrekt sätt så är respektive avdelning zonindelad i olika färger.

Vi har möjlighet att tillverka formstabila storsäckar för livsmedel och läkemedelskrav med väv i enkelvägg eller vår mer sofistikerade säck i dubbelväv. Vi kan också erbjuda formstabila storsäckar med innersäck i LDPE, PE/PA/PE, EVOH och aluminium. Styrkan med våra formstabila storsäckar för livsmedel och läkemedel är att säcken alltid håller sig inom det format som krävs för att kunna lagerhålla och frakta godset med bättre resultat och lägre kostnader.

Våra livsmedel och läkemedelssäckar kan tillverkas med täta sömmar och alla tillbehör som vi kan erbjuda till våra standardsäckar.  Vi kan erbjuda livsmedel/hygiensäckar med antistatisk väv Typ-B, Typ-C och Typ-D. För produkter som är i lite större storlek där inte godset i säcken flyter igenom hålen i bafflarna (innerväggarna) så har vi en konstruktion som vi kallar Middlewall. Middlewallsäcken är konstruerad i 2 fack och det är långsidan som håller samman säcken och bibehåller säckens form. Q-bag är vår säck som har 4 innerväggar som bibehåller formen på säcken. Vi kan erbjuda 2-4 paneler i våra Q-bags och dessa storsäckar är bäst för pulver och granulat. Innerväggarna kan vara tillverkade av PP-väv som säcken, finns även i nät som våra Typ-C och Typ-D säckar har. 

Vi kan också erbjuda blå infärgning i innersäckarna för att kunna identifiera att emballaget innehåller en livsmedelsprodukt.