Innersäck Antistatisk Typ-C

 

Pulver och granulerat material kan orsaka elektrostatisk laddning som i sin tur kan ge upphov till antändning och explosion av brännbara gaser.

Accons Typ-C innersäckar är speciellt lämpade för material som kan orsaka elektrostatisk laddning vid hantering. Typ C används i miljöer där det kan finnas risk för explosioner och hög brandrisk.

Säcken måste ovillkorligen jordas under såväl fyllning som tömning.

Visa mer produktinformation