GPS

Genom att använda spårningsteknologi har våra kunder gynnats av att minska deras förlust av lådor eftersom de kan hitta platsen för förlorade eller stulna föremål och göra återhämtningen snabbare för att säkerställa att deras leveranskedja går så effektivt som möjligt.

Det kan också hjälpa till att identifiera var lådor skadas oavsett om de är på väg, hos en leverantör eller kundplats.

Visa mer produktinformation