Detekterbart material

Swedebox plastcontainer går att få med extra detekterbart material som möjliggör identifiering av plastpartiklar i livsmedelsprodukter med en standard metalldetektor, i enlighet med FDA: s riktlinjer för främmande föremål i livsmedelsprodukter.

Visa mer produktinformation