7. Gaffeltunnlar

Kan beställas till Storbox modell:

400T/600T/GLAS

Redan inkluderat på standard Storbox:

1200T/2000T

Visa mer produktinformation