3. Lock för Storbox

Detta tillbehör har man nytta av för skydda materialet mot damm, vätska och stöld.

Kan beställas till Storbox modell:

200T/400T/600T/1200T/2000T/GLAS

Visa mer produktinformation