Träpallar

HT (Heat Treatment) är värmebehandling utan torkning till minst 56ºC i virkets kärna under minst 30 minuter.
KD (Kiln Drying) är HT behandlat virke som dessutom har torkats till en medelfuktkvot på högst 20%.
DB (DeBarking) är barkat virke.

Fortsätt läsa

Observera att standarden ISPM 15 är tvingande vad gäller HT och DB men frivillig vad avser KD.