ESD-pallar

Elektrostatiska urladdningar (på engelska ESD, akronym för Electrostatic Discharge) är vanliga och oftast harmlösa, men kan vara förödande för elektroniska kretsar. När någon är laddad med statisk elektricitet och tar i exempelvis ett dörrhandtag sker en urladdning till jord. Urladdningen sker som en gnista som hoppar från hand till handtag. Den statiska laddningen kan vara positiv eller negativ. Elektronik kan påverkas av elektrostatiska urladdningar genom att gnistan bränner ett litet avbrott i elektronikkretsen och genom den elektromagnetiska puls som gnistan skapar. Räckvidden för gnistans puls är över 10 meter. Skydd mot skadliga urladdningar sker främst via minimering av uppladdning och jordning av arbetsplats.

Fortsätt läsa

Det ställs krav från framför allt bilindustin på att komponenter, emballage, arbetsskor och -kläder är ESD-klassade.

Ett av de mest känsliga komponenter är IC-kretsar. Det är av stor vikt att man inte bär stickad tröja. Ifall man tar av den bildas statisk elektricitet. Nuddar man då ett kretskort Kan de känsliga komponenterna skadas.

Accon AB samarbetar med experter på området statisk elektricitet. För rådgivning kring så rekommenderar vi att våra kunder kontaktar Armeka AB, som kan hjälpa er med frågor kring statisk elektricitet och även utbilda er personal på detta område.

Vi hoppas denna sida ska enkelt lotsa er fram till just er produkt som ni söker efter.