Rekonditionerade IBC 1000 Liter UN

EGENSKAPER

 • Dimension: 1200x1000x1168 mm
 • Vikt: 60 kg
 • Volym 1000 Liter

Det finns många fördelar med att välja rekonditionerade IBC containers, dels den miljöbesparing rekonditioneringen och återanvändningen medför, dels besparingar på upp till 50% av kostnaden för en ny IBC container.

Fortsätt läsa

Information nedan sammanfattar vår samarbetspartner för Rekonditionerade IBC-Containers i korthet:

 • Rekonditionerade IBC-containers av alla fabrikat (kan ej specificeras vid beställning).
 • Certifierade av SP för både första och återkommande besiktning.
 • Besiktningar av alla IBC-containers fabrikat.
 • Enbart ADR-utbildade chaufförer (egan eller anlitade) hämtar upp tomma containers.
 • Transporterar alla typer av miljöklassat gods.
 • Innehar samtliga nödvändiga miljötillstånd.
 • All personal (vår samarbetspartner) har relevant ADR-utbildning.
 • Återvinner miljöriktigt när rekonditionering ej är möjlig.
 • Kostnadseffektiv hantering av restprodukter.
 • Erbjuder rebottling. Dvs ny innerbehållare i begagnad och besiktigad bur.
 • Erbjuder kundspecifika underlag för miljöredovisning
Artikelkod ALL200 ALL201 ALL202 ALL203 ALL204 ALL205 ALL206
Fyllning (mm) 150 150 225 225 150 150 225
Tömningsventil (mm) 50 80 50 80 50 80 50
Pall Trä Trä Trä Trä Plast Plast Plast
Visa mer produktinformation