Behållare för farligt avfall

 

Accon tillhandahåller flera olika behållare med UN-certifikat, både som IBC, Förpackning och Storförpackning.

Vi tillhandahåller behållare som är godkända för såväl färg- och färgrelaterat material, aerosoler, brandfarlig vätska, batterier, litiumbatterier, airbags osv.