Kombinationsförpackning för riskavfall

Konstruktion i kraftig wellkartong med en polyetenpåse (70 μ) som innerförpackning, gör 4G Safe behållaren lämplig för mjukt och torrt smittförande avfall. 4G Safe förpackning är godkänd för transport av farligt gods på väg i enlighet med ADR och möjliggör en säker insamling av kliniskt avfall enligt ADR/ADR-S klass 6.2, UN 3291.