Tunnare plåtsidor för Storbox (48)

 Detta tillval kan vara bra om man vill ha tunnare sidor på Storbox. De här plåtsidorna är 2 mm tjocka.

 Kan beställas till Storbox modell: 

400T/600T/1200T

Redan inkluderad i 200T.

Visa mer produktinformation