E-Learning

Arbetar ni med farligt gods? 
Då krävs det att man har en ADR (kapitel 1.3) utbildning som Accon erbjuder

 

Accon erbjuder e-learnings kurser. Med hjälp av e-learningen kan du skapa en effektiv lösning, för att ge dig själv och/eller din personal rätt kunskaper i hanteringen/transporten av farligt avfall/farligt gods. De personer som arbetar med transport av farligt gods ska enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vara utbildade. Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras rätt under en transport. Det är både godsets egenskaper och mängden gods per transporttillfälle som avgör farlighetsgraden av godset. Farligt gods med hög riskpotential är gods som t.ex. kan missbrukas vid terrorbrott. 

Alla personer som är involverade i transport av farligt gods ska ha fått 1.3-utbildning innan de utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods. Om en person ska utföra arbetsuppgifter som denne saknar utbildning för, får detta endast ske under övervakning av en utbildad person.

Syftet med utbildningen är att personalen ska få kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som de hanterar och vilka regler som är tillämpliga. Till skillnad mot förarutbildningen behövs inte godkännande eller tillstånd från MSB för att ge 1.3-utbildning. MSB utfärdar heller inte intyg om att personalen har genomgått denna utbildning.

We can handle it!

 

Med E-Learning är det enkelt, snabbt och billigt att utbilda 
medarbetare inom farligt avfall/farligt gods

 

  • E-learning är ett kostnadseffektivt och ett säkert sätt att kompetenssäkra dig och din personal.
  •  Du bestämmer själv takten i din utbildning och kan själv anpassa tid och plats för utbildningen. 
  • Kostnader för resor, logi, lärare och läromedel minskar betydligt.
  • Eftersom du själv styr över utbildningstiden minskar produktionsbortfallet i din verksamhet. 
  • Utbildningen kan ske vart som helst, bara man har tillgång till dator/surfplatta och internet.

 

INNEHÅLL

Utbildningen består av flera moduler med interaktivt innehåll. I slutet av varje modul kommer du ställas inför ett kortare test. Vid godkänt testresultat markeras modulen som godkänd. 

ANMÄLAN

Pris 1250 SEK per deltagare. När du anmält dig till en kurs får du en bekräftelse på din
anmälan. Anmälan är bindande.

För att anmäla kursdeltagande skicka nedanståande uppgifter till:

  srs@accon.se

  • för-och efternamn på den som ska delta
  • företagsnamn
  • mobiltelefon (vi kommer att skicka sms)
  • mailadress
  • fakturaadress

 

Vänligen kontakta oss för mer information: