IBC Container Antistatisk

Ni kan lita på de Antistatiska IBC Containrarna från Accon som är förstahandsvalet för transport av brandfarliga vätskor och i potentiellt explosiv atmosfär för Ex zon 1 och 2. För ökad säkerhet finns en intern behållare med flera plastskikt som det yttre skiktet är permanent urladdning.
Fyllnadsmaterialet är jordat av den ledande ventilen och jordningskabeln som är ansluten till ramen.