Storsäck med ventilerad väv

Accons ventilerade storsäckar kan erbjudas i varierande storlekar efter kundens behov eller krav. Vi kan också erbjuda formstabila storsäckar med ventilerad väv. Dessa storsäckar är effektiva för filtrering av material som är av större partiklar.

Vi kan också erbjuda storsäckar med ventilerad väv till filtrering där den glesa väven ger vatten eller andra flytande produkter möjlighet att passera genom säckens väv. De partiklarna som man skilja från den flytande produkten fastnar i säckens nät. Vi kan erbjuda er väv i olika täthet så det passar för er partikelstorlek.

Våra Lagersäckar kan skilja sig något i utförande då de kan produceras av varierade producenter.