Storsäck Antistatisk Typ-D

Accons Typ-D storsäckar är speciellt lämpade för material som kan orsaka elektrostatisk laddning vid hantering. Typ D används i miljöer där det kan finnas risk för explosioner och hög brandrisk. Dessa storsäckar är tillverkade med trådar som är tillverkade av materialet Chromiq Blue. Dessa säckar jordas i atmosfären och behöver ej jordas vid fyllning och tömning.

Storsäckarna är tillverkade av icke ledande material som innehåller en sammansättning av ledande fibrer, som inte har någon elektrisk kontakt med varandra. Dessa Storsäckar är inte elektriskt ledande men aktiverar en viss försvinnande laddning i miljön via en corona-effekt. Jordning av en Typ D Storsäck går inte.

 

Fortsätt läsa

Ibland är dessa säckar behandlas med en "antistatisk beläggning" för att sänka ytans motstånd av väven.

På grund av laddning/avledning till omgivningen via coronaurladdning, kan Typ D Storsäck enkelt ladda isolerad ledande föremål eller personer som står i närheten. De objekt eller personer kan, i kontakt med marken eller jordat föremål, orsaka elektrostatiska urladdningar som kan antända explosiva blandningar av gaser eller ångor.

Alltså, Typ D Storsäckar får användas med brännbart damm, men endast i farliga områden zon 2 och 22 som det är tillåtet för Storsäckar av Typ B med förutsättningen att spänningen är mindre än 6 kV vilket verifieras genom provning.

Tillämpningen av en Typ D Storsäck i farliga är zon 1 kräver ytterligare åtgärder som minskar dess laddning till icke-farligt grad.

Vissa tillverkare hävdar att Storsäck av Typ D får användas i explosiv gas atmosfär om ackumuleringen inte överstiger angivna värdena som anges på säcken. Men dessa instruktioner verkar inte vara till stor hjälp för användaren.

För säker användning av Typ D Storsäck - som uppfyller kraven ovan – inom riskområde, zon 1, måste det påpekas, att alla ledande föremål och personer i närheten av Storsäcken måste vara jordad under fyllnings och tömningsprocessen. Denna anvisning för jordning ska återges i ord på en Gul Varningsetikett varje säck.

Pulver och granulerat material kan orsaka elektrostatisk laddning som i sin tur kan ge upphov till antändning och explosion av brännbara gaser.

  • Ytterligare försiktighetsåtgärder är oftast nödvändigt då en brandfarlig gas- eller ångatmosfär är närvarande inuti FIBC, t.ex. i fallet med lösningsmedel våta pulver.
  • Icke brandfarlig atmosfär innefattar damm med MIE> 1000 mJ.

Accon AB samarbetar med experter på området statisk elektricitet, och för rådgivning kring så rekommenderar vi att våra kunder kontaktar Armeka AB som kan hjälpa er med frågor kring statisk elektricitet och även utbilda er personal på detta område.