Storsäck Antistatisk Typ-A

Antistatiska Typ-A säckar är våra standardsäckars betäckning där inga åtgärder har vidtagits.

Storsäckar gjorda av icke ledande material utan åtgärder mot elektrostatisk uppladdning. Eftersom inget elektriskt ledande material är invävt i väven är jordning och avledning knappast möjligt.

Explosiva atmosfärer av gaser såväl som explosiv atmosfär av damm kan antändas.

En Typ A Storsäck skall därför inte användas vid hantering av antändbart damm. Om en sådan storsäck innehåller sådant material och måste användas i explosionsfarliga områden, får detta bara ske i zonerna 2 eller 22.

Accon AB samarbetar med experter på området statisk elektricitet, och för rådgivning kring så rekommenderar vi att våra kunder kontaktar Armeka AB som kan hjälpa er med frågor kring statisk elektricitet och även utbilda er personal på detta område.