Kvalitet och miljö

För Accon är kvalitetssäkring och miljöskydd väldigt viktigt. Vårt mål är att skapa lönsamhet och ekonomisk tillväxt på ett ansvarsfullt sätt, med hänsyn till både kunder och miljö.

Därför erbjuder vi möjligheten att välja miljövänliga och hållbara lösningar. Vi jobbar ständigt för att fylla de ökande kraven på dokumentation och certifieringar av förpackningslösningar. Detta innebär ett nära samarbete med våra kunder för att säkerställa att deras material hanteras med korrekt och certifierad förpackning.

Vi kontrollerar och granskar regelbundet våra samarbetspartners, och insisterar på en dokumenterad miljöpolitik.

Som en av de ledande leverantörerna av bulkförpackningar till läkemedels- och livsmedelsindustrin i Norden säkerställer vi att produktionen sker under kravcertifierade hygieniska förhållanden med avancerad utrustning.

Vertikalt integrerade och kompletta, separata produktionsområden garanterar hygien i alla produktionsprocesser vid behov.

woods

Miljöpolitik

Som ett företag med internationell närvaro har vi möjlighet att arbeta för att minska miljöpåverkan och sätta en hälsosam standard inom förpackningsindustrin.

Läs mer
We can handle it

Kvalitetspolicy och certifieringar

På Accon tar vi dom nödvändiga åtgärderna för att våra produkter ska uppfylla obligatoriska industriella- och juridiskakrav.

Läs mer
Health and safety!

Hälsa och säkerhet

Säkerheten för anställda är oerhört viktig för Accon.
Hälsa och säkerhet måste säkerställas på ett sätt som skapar
en hög arbetsnöjdhet och en hälsosam arbetsmiljö.

Läs mer