Kvalitet och miljö

Accon Gruppen jobbar med en policy där vi anser att alla våra kunder är lika viktiga.

Vi anser att vi ska kunna tillgodose alla kunder en service där vi erbjuder förpackningslösningar för både stora som små företag.

Våra producerande samarbetspartners är noga utvalda och vi följer upp deras efterlevnad på våra krav kontinuerligt.

Våra samarbetspartners har en dokumenterad miljöpolicy och vi styr våra transporter att enbart utföras av företag som är Kvalitets och Miljöcertifierade enligt ISO9001 och ISO14001.

Accon gruppen har utvalda personer inom vår organisation som ansvarar för att bedöma och dokumentera efterlevnad av dessa krav.

Vi kan tillhandahålla våra kunder standard certifikat som ISO 9001 och ISO 14001 samt EK, ISO 22000, BRC och motsvarande på våra produktioner.