Plastpall för storsäck

Säker och ekonomisk transport- och lagringslösningar för storsäckar.

Öppningarna i Storsäckspallen har en speciell tunnel utformning så att storsäckarna skyddas från skada från truckens gafflar.

Storsäckarna kan även staplas för såväl lagring som transport, och tack vare Storsäckspallen kan de enkelt skiljas åt igen utan att skador uppstår.

Storsäckspallen fungerar även som en pålitlig lastbärare för transport av storsäckar på rullbanor.

Storsäckspall