Kurs & Utbildningar

Vikten av utbildad personal kan inte nog understrykas.

 

Kurs

Accons utbildningar nedan kan erbjudas både som föreläsningar och som
mera praktiska utbildningar. Vi erbjuder även en distansutbildning via webben (e-learning).

Som komplement till våra schemalagda kurser
erbjuder vi även företagsanpassade utbildningar som skräddarsys efter ditt 
företagsbehov.

 

ALLMÄN UTBILDNING

ANSVARSFÖRHÅLLANDEN - REPARATIONER - ÅTERKOMMANDE KONTROLLER

“De personer som är sysselsatta och vars arbetsområde omfattar transport av farligt gods ska vara utbildade i de krav som transport av farligt gods ställer på deras arbets-och ansvarsområde“. -MSB
Utbildningen riktar sig till företag och personal som hanterar IBC, Storförpackning, förpackningar såsom Storsäckar, Behållare i plast och plåt samt transporter av t.ex. litiumbatterier som avfall mm.
I kursen varvas teori, arbetsuppgifter och praktiska moment.  Kursen hålls över en arbetsdag (kl. 9.00- kl. 16.00).

Mer information hittar du här

E-Learning

ARBETAR DU/NI MED FARLIGT GODS? DÅ KRÄVS DET ATT MAN HAR EN ADR (KAPITEL 1:3) UTBILDNING SOM ACCON ERBJUDER 

"Förare och andra som är sysselsatta med transport av farligt gods ska genomgå utbildning. Syftet med utbildningen är att göra aktörerna medvetna om de risker som kan uppstå samt ge kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor." -MSB
Accon erbjuder e-learnings kurser. Med hjälp av e-learningen kan du skapa en effektiv lösning, för att ge dig själv eller din personal rätt kunskaper i farligt avfall/farligt gods. E-learning är kostnadseffektivt, flexibelt, miljövänligt och ett säkert sätt att kompetenssäkra dig och din personal. Utbildningen kan spridas över tid då det inte direkt påverkar produktionen.

Mer information hittar du här

 

IBC Kontrollant 25-26 mars 2020, Karlstad

GODKÄND UTBILDNING TILL DIG SOM UTFÖR ÅTERKOMMANDE KONTROLL AV IBC

"Verksamheter som ska certifiera (godkänna) förpackningar, IBC-behållare och storförpackningar enligt kapitel 6.1, 6.3, 6.5 eller 6.6 i ADR-S eller RID-S, ska vara ackrediterade enligt lagen om teknisk kontroll och bestämmelserna i MSBFS 2009:5." -MSB

Utbildningen riktar sig till företag och personal som utför återkommande kontroll av IBC (Intermediate Bulk Containers). Utbildningen är godkänd av  Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap och vid godkänt resultat uppfyller deltagaren de krav som gäller för att kunna utföra återkommande kontroll av IBC- behållare. 

Mer information hittar du här

Vänligen kontakta Accon SRS AB för mera information