Accon SRS & Accon AB ställer ut på Avfall Sveriges årsmöte 2019

I år hålls Avfall Sveriges årsmöte i Stockholm, på
Stockholmsmässan (Mässvägen 1 i Älvsjö). Årsmötet är det självklara tillfället för branschen att nätverka, utbyta erfarenheter och ta del av nyheter.
Accon SRS och Accon AB deltar båda på utställningen som ordnas i samband med årsmötet. 

Du kan läsa mera om årsmötet och utställningen här.

Avfallsmässan
Avfall sverige