Accon Group AS förvarvar samtliga aktier i FairFlex International AB

Accon Group AS har förvarvat samtliga aktier i FairFlex International AB med alla tillhörande rättigheter och förpliktelser avseende personal, kunder, leverantörer och samarbetspartners. 
FairFlex har varit med från borjan av storsäckens utveckling med start i slutet av 1970-talet i Sverige och Danmark. Dagens FairFlex har kompletterat storsäckarna med agenturverksamhet för flexibla plastmaterial till forpacknings industrin. 

Med sammanslagningen av våra verksamheter i de nordiska länderna bygger vi en mycket stark organisation rustad for att möta marknadens förväntningar på sortiment, kvalitet, service, logistik och konkurrenskraft.
Accon stärker därmed sin position som den ledande leverantören av storsäckar och andra bulkemballagelösningar på den nordiska marknaden, samt får en utökad produktportfolj med FairFlex's agenturverksamhet för flexibla plastmaterial till förpackningsindustrin. 

Under den kommande perioden kommer vi successivt att samordna våra verksamheter, och i den processen kommer vi att bibehålla samma goda servicenivå. 
Det ar vår fasta övertygelse att vi genom detta kan ge både nya och gamla kunder ett mervärde som långsiktig affärspartner.

 

Tills vidare kommer Fairflex behålla sidan:  https://www.fairflex.se/

Fairflex