FlexiTank Rescue

FlexiTank Rescue/Räddningstank

 

  • FlexiTank Rescue (Räddnings FlexTank) för flytande produkter är den nya generationens förpackning för flytande material i bulkform
  • FlexiTank är anpassade för lagring av flytande produkter och kan användas för att förse områden med vatten där det kommunala vattnet är avstängt eller utslaget. Vid naturkatastrofer kan dessa tankar placeras ut med vatten för att sedan förse många invånare med till exempel vatten eller andra flytande produkter.
  • FlexTank är möjlig att beställa steriliserad och klarar de högsta hygieniska krav som ställs på ett emballage
Flex Tank med vattenpump. (Bilden ägs av Accon AB)
FlexTank för lagring av flytande produkter. (Bilden ägs av Accon AB)

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FlexTank Rescue.   Antal
 
 

 

Accon AB Tel +46 (0)480 25050
Bild: Projektet delfinansieras av Europeiska Unionen
Slöjdaregatan 11 Fax +46 (0)480 20255
393 53 Kalmar info@accon.se
Sweden