FlexiTank Lagring

FlexiTank lagring (Bilden ägs av Accon AB)

 

  • FlexiTank Lagring för flytande produkter är den nya generationens förpackning för flytande material i bulkform
  • FlexiTank är certifierad för livsmedel och är anpassade för lagring av flytande produkter
  • FlexiTank är möjlig att beställa steriliserad och klarar de högsta hygieniska krav som ställs på ett emballage
  • FlexiTank lagring kan förvara flytande produkter även vintertid då denna klarar temperaturer under 0 grader.
FlexTank för lagring (Bilden ägs av Accon AB)
FlexTank för lagring i vintertid (Bilden ägs av Accon AB)
Flextank för lagring (Bilden ägs av Accon AB)
FlexTank Lagring.   Antal
 
 

 

Accon AB Tel +46 (0)480 25050
Bild: Projektet delfinansieras av Europeiska Unionen
Slöjdaregatan 11 Fax +46 (0)480 20255
393 53 Kalmar info@accon.se
Sweden